Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Naše poslanstvo je strokovna, stroškovno učinkovita, nemotena in do naročnika prijazna distribucija zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov splošne rabe na celotnem slovenskem trgu.

Vsakodnevno skrbimo za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo lekarn, bolnišnic in zdravstvenih ustanov ter drugih partnerjev z zdravili, medicinskimi pripomočki ter drugimi izdelki in storitvami.

Vizija

Dolgoročno ohraniti status enega izmed vodilnih dobaviteljev zdravil na slovenskem trgu.

Vrednote

Pri našem delu nas vodita skrb za kakovost na vseh nivojih poslovanja ter zavezanost najvišjim strokovnim in etičnim standardom.

Verjamemo v zaupanje, sodelovanje in partnerstvo na dolgi rok. S timskim pristopom krepimo naše znanje, sposobnosti in izkušnje.

Družbena odgovornost za nas ni zgolj fraza, zato smo ponosni na našo skrb za okolje, zaposlene, lokalno skupnost ter podporo strokovni javnosti.

FARMADENT d.o.o.
Minařikova ulica 6
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
GOPHARM d.o.o.
Cesta 25. junija 1D,
5000 Nova Gorica
+386 5 330 43 12
+386 5 330 43 14
+386 5 330 43 11
gopharm@gopharm.si
PE Novo mesto
Foersterjeva 10
SI - 8000 Novo mesto
T: +386 7 337 67 60
F: +386 7 337 67 61
infonm@farmadent.si
mag. Tadeja Stefančič, univ. dipl. ekon.
direktorica
T: +386 2 450 28 25
F: +386 2 450 28 89
E: tadeja.stefancic@farmadent.si
Barbara Kovačec
reklamacije
T: +386 2 450 28 27
F: +386 2 450 28 89
E: reklamacije@farmadent.si
Slavko Toplak
vodja službe za finance in računovodstvo
T: +386 2 450 28 50
F: +386 2 450 28 37
E: slavko.toplar@farmadent.si
Brigita Korpar
vodja službe za prodajo
T: +386 2 450 28 23
F: +386 2 450 28 23
E: brigita.korpar@farmadent.si
Helena Kurtin
vodja službe za nabavo
T: +386 2 450 28 21
F: +386 2 450 28 89
E: helena.kurtin@farmadent.si
Robert Marolt
odgovorna oseba za kakovost
T: +386 2 450 28 51
F: +386 2 450 20 52
E: robert.marolt@farmadent.si
Marko Vučkovič
vodja službe za poslovno informatiko in analitiko
T: +386 2 450 28 70
F:+ 386 2 450 28 89
E: marko.vuckovic@farmadent.si
Drago Fujs
vodja skladišča
T: +386 2 450 28 57
F: +386 2 450 28 54
E: drago.fujs@farmadent.si
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.