Vizitka

Osebna izkaznica podjetja

Naziv družbe:

FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.

Skrajšan naziv družbe:

FARMADENT, d.o.o.

Sedež družbe:

MINAŘIKOVA ULICA 6, 2000 MARIBOR, SLOVENIJA

Identifikacijska številka za DDV:

SI 82476764

Matična številka:

1461940000

Direktorica:

mag. Tadeja Štefančič, univ. dipl. ekon.

Ustanovitelj:

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor

Organizacijska oblika :

družba z omejeno odgovornostjo

Osnovni kapital:

5.728.146,00 EUR

Šifra dejavnosti:

46.460 – Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter z
medicinskimi potrebščinami in materiali

TRR:

SI56 0451 5000 0315 273 (Nova KBM d.d.)
SI56 1910 0001 0142 180 (DBS d.d.)

Kontakt:

02 450 28 11 (centrala)

Faks:

02 462 20 52

Elektronski naslov:

info@farmadent.si


Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 11074500 pri Okrožnem

Sodišču v Mariboru, pod štev. sklepa SRG 200600323.

FARMADENT d.o.o.
Minařikova ulica 6
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
GOPHARM d.o.o.
Cesta 25. junija 1D,
5000 Nova Gorica
+386 5 330 43 12
+386 5 330 43 14
+386 5 330 43 11
gopharm@gopharm.si
PE Novo mesto
Foersterjeva 10
SI - 8000 Novo mesto
T: +386 7 337 67 60
F: +386 7 337 67 61
infonm@farmadent.si
mag. Tadeja Stefančič, univ. dipl. ekon.
direktorica
T: +386 2 450 28 25
F: +386 2 450 28 89
E: tadeja.stefancic@farmadent.si
Barbara Kovačec
reklamacije
T: +386 2 450 28 27
F: +386 2 450 28 89
E: reklamacije@farmadent.si
Slavko Toplak
vodja službe za finance in računovodstvo
T: +386 2 450 28 50
F: +386 2 450 28 37
E: slavko.toplar@farmadent.si
Brigita Korpar
vodja službe za prodajo
T: +386 2 450 28 23
F: +386 2 450 28 23
E: brigita.korpar@farmadent.si
Helena Kurtin
vodja službe za nabavo
T: +386 2 450 28 21
F: +386 2 450 28 89
E: helena.kurtin@farmadent.si
Robert Marolt
odgovorna oseba za kakovost
T: +386 2 450 28 51
F: +386 2 450 20 52
E: robert.marolt@farmadent.si
Marko Vučkovič
vodja službe za poslovno informatiko in analitiko
T: +386 2 450 28 70
F:+ 386 2 450 28 89
E: marko.vuckovic@farmadent.si
Drago Fujs
vodja skladišča
T: +386 2 450 28 57
F: +386 2 450 28 54
E: drago.fujs@farmadent.si
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.