Zgodovina podjetja

1970  

Sprejeti so bili prvi načrti, da se v okviru zavoda Mariborske lekarne organizira nova dejavnost – grosistična prodaja zdravil za oskrbovanje lekarn in bolnišnice v Mariboru.

1972 

Ustanovitev grosističnega oddelka, zaposlenih 17 delavcev, vodja Jože Gorenc.

1973

Na natečaju izbrano ime grosističnega oddelka FARMADENT, ime predlagal Jože Gorenc.

1974

Registracija enote Farmadent pri Okrož. gospodarskem sodišču Maribor

1977

Članstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije

1979

Ustanovitev TOZD Farmadent, ki so ga sestavljali skladišče, nabavna in prodajna služba ter služba za obdelavo podatkov, zaposlenih je bilo 40 delavcev, direktor TOZD-a Lovro Dermota.

1991

Preoblikovanje TOZD v organizacijsko enoto Farmadent, direktorica Vera Šerbec.

1993

Začetek gradbenih del novega  Farmadenta na Teznu.

1995

Organizacijska enota Farmadent in uprava Mariborskih lekarn se preselita v nove prostore na Teznu.

2000

Zaradi sprememb v zakonodaji se podjetje Farmadent preregistrira v družbo z omejeno odgovornostjo Farmadent, d.o.o., ki začne delovati kot samostojna gospodarska pravna oseba z oddelkoma Farmacevtika in Dentes. S 1. 01. 2000 se je prezaposlilo 46 delavcev. Za direktorja družbe je imenovan Leopold Donko.

2008

Farmadent prevzame dve podjetji, in sicer Gophfarm iz Nove Gorice in Hygio iz Novega mesta. Farmadent postane soustanovitelj podjetja Nensi.

2009

Začetek obnove in modernizacije skladiščnih prostorov.
Steče posodobitev skladišča z nabavo ustrezne avtomatizacije po predpisanih dobrih praksah.

2012  

Začetek posodobitve skladiščnih in ostalih računalniških programov ter e-rešitev. Dne, 13.03.2012 je kot direktor za dobo 6 let imenovan Dr. Aleš Mlinarič.

2015  

Dne, 28.11.2015 je imenovana direktorica družbe, mag. Tadeja Štefančič.

 

 

FARMADENT d.o.o.
Minařikova ulica 6
SI- 2000 Maribor
+386 2 450 28 11
+386 2 450 28 89
info@farmadent.si
GOPHARM d.o.o.
Cesta 25. junija 1D,
5000 Nova Gorica
+386 5 330 43 12
+386 5 330 43 14
+386 5 330 43 11
gopharm@gopharm.si
PE Novo mesto
Foersterjeva 10
SI - 8000 Novo mesto
T: +386 7 337 67 60
F: +386 7 337 67 61
infonm@farmadent.si
mag. Tadeja Stefančič, univ. dipl. ekon.
direktorica
T: +386 2 450 28 25
F: +386 2 450 28 89
E: tadeja.stefancic@farmadent.si
Barbara Kovačec
reklamacije
T: +386 2 450 28 27
F: +386 2 450 28 89
E: reklamacije@farmadent.si
Slavko Toplak
vodja službe za finance in računovodstvo
T: +386 2 450 28 50
F: +386 2 450 28 37
E: slavko.toplar@farmadent.si
Brigita Korpar
vodja službe za prodajo
T: +386 2 450 28 23
F: +386 2 450 28 23
E: brigita.korpar@farmadent.si
Helena Kurtin
vodja službe za nabavo
T: +386 2 450 28 21
F: +386 2 450 28 89
E: helena.kurtin@farmadent.si
Robert Marolt
odgovorna oseba za kakovost
T: +386 2 450 28 51
F: +386 2 450 20 52
E: robert.marolt@farmadent.si
Marko Vučkovič
vodja službe za poslovno informatiko in analitiko
T: +386 2 450 28 70
F:+ 386 2 450 28 89
E: marko.vuckovic@farmadent.si
Drago Fujs
vodja skladišča
T: +386 2 450 28 57
F: +386 2 450 28 54
E: drago.fujs@farmadent.si
2015 Farmadent. Vse pravice pridržane.